Rybníky na Blatensku
1. díl - Severní Lnářsko 
Jiří Sekera, Jan Kurz

Rybníky na Blatensku
2. díl - Jižní Lnářsko 
Jiří Sekera, Jan Kurz

Rybníky na Blatensku
3. díl - Blatensko 
Jiří Sekera, Jan Kurz, Jan Rendek