NA PAMĚŤ OSVOBOZENÍ OBCE LNÁŘ 4.TANK.BRIG. U.S.A. DNE 6.5.1945 Vpravo pan Frank Pošta
Na křižovatce silnic Plzeň - České Budějovice a Praha - Horažďovice byl postaven v roce 1945 pomník jako poděkování za osvobození 3.americké armádě USA pod vedením generála Pattona. V roce 1949 měl být pomník odstraněn, ale někteří stateční občané Lnář prohlásili: "Pouze přes naše mrtvoly!" a tak stojí dodnes. Oslavám 50 výročí osvobození v květnu 1995 byli přítomni m.j. vojenský atašé velvyslanectví USA podplukovník A.R.Wielkoszewski s chotí, jejíž předkové pocházeli z Blatné, zástupce velvyslanectví USA p. Eric S. Edelman a přímí účastníci osvobození: p. Frank Pošta potomek emigrantských Čechů, p. Evžen Faja z Blatné, p. Eduard Jakubetz z Prahy a Ing. Anna Zralá, která coby 12 letá vítala v roce 1945 americké vojáky nikoliv chlebem a solí, ale makovými buchtami. Američané je neznali a měli k nim nedůvěru v domění, že mák obsahuje opium.
Zpět