Letecký pohled na Lnáře od jihozápadu
Foto:Ing.Jan Kurz Lnáře (470 m n.m., 789 obyv., okr. Strakonice)
Obecní úřad Lnáře, 38742 Lnáře č.p. 17,
telefon: +420383495126, fax a telefon: +420383495231
e-mail: obec.lnare@sporknet.cz
starostka - paní Stanislava Mašková

Rozlehlá obec se třemi většími rybníky: Veským, Zámeckým a Podhájským. Kaskáda těchto rybníků působí, jako by Lnářemi protékala mohutná řeka. Smolivecký potok (Lomnice), který je napájí, je ve skutečnosti široký jen 3-5 m. Lnáře leží na silnici E 49 8 km severozápadně od Blatné. Jméno obce pochází od lidí, kteří měli co do činění se lnem - tzv. lnáři - což označovalo pěstitele, zpracovatele lnu a obchodníky se lnem, který se tu v minulosti hojně pěstoval a zpracovával.

Ústřední dominantou obce je raně barokní dvoupatrový a čtyřkřídlý zámek, jehož stavba trvala s přestávkami od roku 1666 do roku 1685. Nový zámek byl postaven vedle původně gotické tvrze, která byla v roce 1597 přestavěna renezančně. Nyní zde nejdete Obecní knihovnu, infocentrum, výstavní prostory a zdravotní středisko. Více se o tvrzi, příležitostných výstavách a akcích, které pořádá, dozvíte zde.

Na návrší jihovýchodně od zámku stojí 2 významné církevní stavby:
- někdejší klášter bosých augustiniánů, postavený v letech 1688-1693 podle plánů černínského stavitele G.B.Maderny, nyní psychiatrická léčebna,
- klášterní kostel Nejsvětější Trojice (1666-1723) s oltářním obrazem Petra Brandla.

V severní části obce nad Veským rybníkem se nachází hřbitovní kostel sv.Mikuláše. Na hřbitově je pohřbena herečka Karolina Slunéčková.

Na západním okraji obce stojí pomník postavený na paměť osvobození Lnář 4.tankovou brigádou americké armády 6.května 1945, který přečkal jak 50.léta, tak dobu normalizace. Na hrázi Nového rybníka předali Američané zástupcům Rudé armády generála Vlasova.

Lnáře jsou známé chovem ryb, zejména hladkých kaprů. Přes 30 let vedl zdejší rybniční hospodářství proslulý rybářský odborník Ing.Dr.h.c.Theodor Mokrý, jehož pomník je u Rybářské školy ve Vodňanech.
Několik let na velkostatku působil jako myslivecký mládenec Stanislav Lolek, pozdější malíř, autor kreseb lišky Bystroušky.
V klášteře byl jako kuchař zaměstnán Václav Levý, pozdější známý sochař.
V bývalém mlýně pod rybníkem Podhájský se v roce 1825 narodil František Štefan Kott, český lexikograf.

Blízké rybníky Nový, Hořejší a Dolejší Tchořovický jsou přírodními rezervacemi (výskyt společenstev vodních a vodomilných rostlin i vodního a bažinného ptactva). U rybníka Pálenec v bývalé hájovně sídlí Hydrobiologická stanice Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Na bázi mokřadních luk jsou zajímavé přírodní rezervace Smyslovské louky a rybník Velká Kuš - nejkrásnější rybník na Lnářsku. Mezi zajímavé geologické útvary v okolí patří tzv. Čertovy kameny: Kadovský viklan, Zkamenělá kráva u Zámlyní a další.
V roce 2003 byla otevřena naučná stezka vedoucí od rybníka Pálenec přes Vrbno ke Kadovskému Viklanu a hrobce Lünckerů a Lilgenauů v Kadově. Z Kadova stezka pokračuje okolo Čertových kamenů do Slatiny, kde měla chalupu herečka Helena Růžičková.

Od autobusové zastávky ve Lnářích vede souběžně se zelenou turistickou značkou do Tchořovic naučná stezka, která je t.č. v rekonstrukci. Stezka vede okolo lnářského zámku, kostela Nejsv.Trojice, kláštera a bažantnice. Panely vypovídají o zdejším rybářství, přírodě a zlatokopectví.
Okolí Lnář je rovněž protkáno množstvím cykloturistiských stezek, které jsou popsány v publikaci "Blatenskem nejen pro cyklisty". Zdejší pahorkovitá krajina je neméně zajímavá i pro zimní turisty a milovníky jízdy na koni.

Dne 8.5.2003 byla ve Lnářích velká sláva. V kostele Nejsvětější Trojice byl slavnostně vysvěcen lnářský znak a prapor.


Zpět Fotografie