SPISOVATELSKÉ POSEZENÍ S RNDr. VÁCLAVEM VĚTVIČKOU

Dne 23.3.2010 v 18:00 hostila Tvrz Lnáře spisovatele RNDr. VÁCLAVA VĚTVIČKU - vedoucího zámeckého parku ve Štiříně, bývalého ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze a ředitele Průhonického parku, autora řady odborných přírodovědných publikací. Široké veřejnosti je znám především jako autor knižně zpracovaných svých rozhlasových "Dobrých jiter".


V diskusi odpověděl Dr. Větvička na dotaz posluchače ohledně Šumavy a kůrovce: Tak, jak člověk potřebuje v nemoci odbornou lékařskou pomoc, potřebuje kulturní les odbornou pomoc lesnickou.


Ing.Dr.h.c. Theodor Mokrý, malíř Stanislav Lolek a Liška Bystrouška zneucťující jezevcovo doupě.
Z "Růžových dobrých jiter" se Dr. Větvička rozhovořil o našem kraji - Bozeňsku - a Lišce Bystroušce. Jak to spolu souvisí, když každý má za to, že Liška Bystrouška patří k Brnu? Na lnářském velkostatku působili na přelomu 19 a 20 století 2 zajímaví lidé: lesní a rybniční ředitel Theodor Mokrý a lesní mládenec Stanislav Lolek. Mladý Lolek svými kresbami doplňoval lesní mapy a při lesních pochůzkách zhotovil kresby lišky, o níž mu vyprável jeden zdejší hajný. Theodor Mokrý odhalil Lolkův malířský talent, dopomohl mu ke studiu na pražské umělecké škole a toto studium mu částečně sponzoroval. Lolkovy kresby se dostaly do rukou spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který jimi byl inspirován k napsání Lišky Bystroušky, později zhudebněné Leošem Janáčkem.


Jak se Větvičkova přednáška líbila a jak se posluchači bavili netřeba komentovat.


Na místě bylo možno získat i autorův autogram do knih, které byly na místě ke koupi.

Foto: Ing. Jan Kurz