svatby, rauty, společenské akce,
ubytování na Zámku Lnáře. Dvoulůľková loľnice svatby, rauty, společenské akce,
ubytování na Zámku Lnáře. Jednolůľková loľnice svatby, rauty, společenské akce,
ubytování na Zámku Lnáře. Lovecký salonek svatby, rauty, společenské akce,
ubytování na Zámku Lnáře. Trofeje svatby, rauty, společenské akce,
ubytování na Zámku Lnáře. Trofeje

Zámek Lnáře - ukázka ubytování v loveckém apartmá.
(Dvoulůľková loľnice, jednolůľková loľnice, lovecký salonek s trofejemi a freskou.)
Z apartmá je výhled do zámecké zahrady.