V roce 2011 pokračuje spolupráce správy zámku s Obecním úřadem Lnáře. Kromě svateb je to "Vítání občánků", které letos proběhlo dne 30.4.2011 ve velkém sále Zámku Lnáře. Po proslovu starostky Lnář paní Stanislavy Maškové vystoupily s kulturním programem děti zdejší mateřské školky pod vedením pí učitelky Věry Machovcové. Svůj vztah ke Lnářím projevili rodiče, kteří se svým dítětem přišli, i když ve Lnářích léta nebydlí, ale mají zde své kořeny.