Spolupráce správy zámku s Obecním úřadem je mnohostranná. Příkladem je i "Vítání občánků". Starostka Lnář paní Stanislava Mašková a slavnostní atmosféra velkého sálu při tomto aktu. S kulturním programem vystoupily děti mateřské školky pod vedením ředitelky paní Marie Maškové. Se svým dítětem přišli i rodiče, kteří v tomto velkém sále Zámku Lnáře měli před rokem svatbu .