V páteční podvečer 29. 4. 2011 proběhla ve společenském sále Zámku Lnáře přednáška Mgr. Vladimíra Červenky, v níž se snažil posluchačům osvětlit podstatu ikonografie - vědy o zobrazování ve výtvarném umění a seznámit je s atributy vybraných světců, jejichž znalost je v ikonografii jednou z nejdůležitějších pomůcek. Po přednášce následovala krátká exkurze zámeckými prostorami, kde mohli posluchači v praxi využít nabyté poznatky a pokusit se identifikovat světce a náboženské výjevy kupříkladu v zámecké kapli nebo na vstupním mostě zámku.