Rybářské právo firmy Rybářství Lnáře Firemní logo Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámil s historií a současným zaměřením firmy Rybářství Lnáře. Naše firma navazuje na zdejší bohatou rybářskou tradici, která se datuje od dob Karla IV. Část potomků původního majitele bývalého velkostatku Lnáře - JUDr.Jindřicha A.Vaníčka - se rozhodla začít hospodařit na 420 ha restituovaných rybníků nacházejících se severně od Lnář. Spolumajitelé si ještě připachtovali 54 ha rybníků a sádky v Rožmitále pod Třemšínem od pozemkového fondu, a ke dni 1.1.1993 založili sdružení fyzických osob s názvem: "Rybářství Lnáře". V průběhu roku 1998 byla založena stejnojmenná společnost: "Rybářství Lnáře, společnost s ručením omezeným", která převzala hospodaření po sdružení.

Ochranná známka
  Český kapr Rybářství Lnáře je zaměřeno na chov hladkého a šupinatého kapra, kterého ročně vyprodukuje okolo 200 tun, a kterého nabízí v podobě tržních ryb i násad. Proto je členem Rybářského sdružení České Budějovice, které hájí zájmy chovatelů kaprů v ČR a umožňuje svým členům používat ochrannou známku "Český kapr". Z vedlejších ryb převládá: lín, štika, sumec a tolstolobik. Doplňkově se chová amur, síhovité ryby (peleď a maréna), candát, úhoř a okoun. Ryby jsou přikrmovány obilím z vlastní zemědělské produkce, kterou firma provozuje na 100 ha pronajatých polí. Nezapomíná se ani na sportovní rybáře. Těm je v letním období vyčleněn 1,33 ha Staňkovský rybník 3 km od Blatné a 45,5 hektarový rybník Velký Bělčický, zvaný též Huťák. Povolenky je možno zakoupit v kanceláři firmy.

Dalším výrobním odvětvím firmy je lesnictví. Z 1000 ha převážně jehličnatých lesů se ročně vyprodukuje okolo 3000 m kubických kulatiny. Zdejší ovzduší je pro svoji značnou vzdálenost od zdrojů znečištění jedno z nejzdravějších v ČR. Lesní porosty nejsou napadány imisemi a produkovaná kulatina je vysoké kvality. Hlavním sortimentem je smrk, borovice, modřín a kanadská jedle - douglaska. V menší míře pak dub a buk a jedle. Libovolné řezivo z vlastní produkce dřeva Vám může naše firma zajistit na vlastní Pile Nový Dvůr u Kocelovic.

S naší produkcí se můžete blíže seznámit v nabídce služeb a s historií lnářského rybnikářství zde. Rybníky, na nichž naše firma hospodaří, jsou slovem i obrazem popsány v knize: Rybníky na Blatensku, 1. díl - Severní Lnářsko, autorů: Jiřího Sekery a Jana Kurze

Na Vaši návštěvu a obchodní přízeň se těší

Ing. Michal Kříž - jednatel společnosti.


Název firmy: Rybářství Lnáře, s.r.o.
Adresa: Lnáře č.p.71, PSČ: 38742
fax telefon: +420383495293, mobil: +420724892397
IČO: 25170538, DIČ: CZ-25170538, E-mail:
rybarstvi@lnare.cz
Zápis v OR: Krajský soud České Budějovice, odd.C, vložka 7579
Datum zápisu: 8. prosince 1997
Sídlo firmy se nachází na konci Lnář ve směru na Mladý Smolivec.

Zpět