Na projekty je poskytnuta podpora z Evropské unie,
Evropského námořního a rybářského fondu
v rámci Operačního programu Rybářství.